Orienteringer:
- Vakre Seløy
- Salmo Innovation AS
- Interpellasjon fra Tanja Irene Hanssen, Ap vedr. konsekvenser av nye fergeruter 2023

I forbindelse med Barnehagedagen 2023: Liten og stor, avsluttes møtet med lunsj i Herøy barnehage.

Saksliste:
PS 23/15 - Partnerskapsavtale med Nordland Fylkeskommune - gode lokalsamfunn for alle.
PS 23/16 - Kommunal garanti til Herbo AS - korrigering av vedtak
PS 23/17 - Dispensasjon for molo, båtoppsett og flytekai - Tennvalen - ny behandling
PS 23/18 - Tilstandsrapport kommunale bygg 2022
PS 23/19 - Ungdomsfiske i Herøy 2023
PS 23/20 - Oppfordring om støtte til Flyktninghjelpen
PS 23/21 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/27 - Godkjenning 5/324 Byggtekniske installasjoner - utvendige tekniske installasjoner
RS 23/28 - Godkjenning 54/109 Søknad om oppføring av naust, fastkai og flytekai
RS 23/29 - Godkjenning 5/107 Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m²
RS 23/30 - Godkjenning 4/160 Søknad om vanntilknytting
RS 23/31 - Godkjenning 4/362 Nytt bygg - boligformål
RS 23/32 - Godkjenning 4/1/33 Søknad om vanntilknytting
RS 23/33 - Godkjenning 25/82 Nytt bygg - boligformål, Riving av bygg - riving av bygning under 70 m2
RS 23/34 - Godkjenning 3/170 Tilbygg på hytte
RS 23/35 - Godkjenning 4/362 Søknad om vanntilknytting
RS 23/36 - Gbnr. 4/326 Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot sjø
RS 23/37 - Godkjenning 5/239 Oppføring av garasje
RS 23/38 - 4/363 - Svar søknad om dispensasjon for tilbygg på fritidsbolig
RS 23/39 - 4/428 Utslippstillatelse
RS 23/40 - Manglende universell utforming på ferjene Sjernarøy og Høgsfjord
RS 23/41 - Kommunevise budsjettfullmakter innen jord- og skogbruk 2023

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her