Orientering:
Status regulering av Danielholmen mm.
Formannskapet vil i tillegg få omvisning på den nye filetlinja ved Mowi.

Saksliste:
PS 23/1 Bosetting av flyktninger 2023
PS 23/2 Detaljregulering Herøy maritime næringspark 2. gangs behandling
PS 23/3 Havneregulativ og forskrift om farvannsavgift
PS 23/4 Endring i behandlingsrammen for Næringsfond 2 - Herøy kommune
PS 23/5 Kommunalt oppgavefelleskap (KOF) Digitale Helgeland
PS 23/6 Støtte til søknad om videregående utdanning innen havbruk og akvakultur ved Kristen Videregående Skole Nordland (KVN) på Nesna.
PS 23/7 Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/1 Vedtak - 5/86 - Fradeling av tilleggsareal til 5/85
RS 23/2 Vedtak - 5/506 - Søknad om fradeling til 5 boligtomter i tråd med vedtatt plan
RS 23/3 Godkjenning 27/36 Søknad om utslippstillatelse
RS 23/4 Godkjenning 4/427 Nytt anlegg - vesentlig terrenginngrep
RS 23/5 Godkjenning 25/135 Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²
RS 23/6 Godkjenning 4/20 Nytt bygg - driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2
RS 23/7 Godkjenning 54/109 Oppføring av fritidsbolig
RS 23/8 Godkjenning 26/13 Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²
RS 23/9 Godkjenning 27/36 Vanntilknytting
RS 23/10 Godkjenning 4/427 Søknad om sanitærabonnement
RS 23/11 Vedtak om støtte fra Næringsfond 2 - Herøy kommune

 

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her