Saksliste:
PS 22/100 - Klagebehandling - Dispensasjonssøknad Abelholman
PS 22/101 - 5/656 - Søknad om kjøp av sjøtomt i Valsåsen
PS 22/102 - Interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltningen
PS 22/103 - Kommunalt oppgavefelleskap (KOF) Digitale Helgeland
PS 22/104 - Helgeland Rehabilitering IKS
PS 22/105 - Revisjon av Brannordningen for Herøy kommune
PS 22/106 - Kulturmidler
PS 22/107 - Søknad om tilskudd til forprosjekt mur - Herøy kirke
PS 22/108 - Forskrift om skuddpremie på kråke og mink i Herøy kommune, 2023 - 2025
PS 22/109 - Renovasjonsgebyr SHMIL 2023
PS 22/110 - Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
PS 22/111 - Referatsaker

Referatsaker
RS 22/97  - Godkjenning 5/506 Byggtekniske installasjoner - utvendige tekniske installasjoner
RS 22/98  - Vedtak - 8/33 - Søknad om fradeling av sjøtomt med dispensasjonssøknad
RS 22/99  - Godkjenning 54/120 Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²
RS 22/100 - Vedtak - 6/19 - Søknad om fradeling
RS 22/101 - 3/189 - Søknad om tilknytting vann
RS 22/102 - Godkjenning 5/112 Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m²
RS 22/103 - Godkjenning 25/135 Byggtekniske installasjoner - utvendige tekniske installasjoner
RS 22/104 - Gbnr. 54/109 - Søknad om vanntilknytting
RS 22/105 - Godkjenning 25/135 vanntilknytning
RS 22/106 - Vedr. bruforbindelse mellom Brasøy og Tenna i Herøy kommune
RS 22/107 - Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling - Tennas Vel
RS 22/108 - Endring i salgsbevilling - Coop Prix Herøy
RS 22/109 - Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og tobakkskontroller

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her