Saksliste:
PS 22/86 - Husvær småbåthavn SA - kommunens kai
PS 22/87 - Søknad næringsfond 2 - Polargutten AS
PS 22/88 - Metalltek AS søker om støtte fra Næringsfond 2 
PS 22/89 - Herøy Bilterminal AS søker om støtte fra Næringsfond 2
PS 22/90 - Helgelam Reinertsen søker om støtte fra Næringsfond 2
PS 22/91 - Herøy maritime næringspark planID 202001_Planforslag til offentlig høring andre gang
PS 22/92 - Etablering av nytt datterselskap i Helgeland Kraft AS 
PS 22/93 - Interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltningen 
PS 22/94 - Omdanning av § 27-samarbeid - sekretariatsbistand i kontrollutvalget (SE-KON)
PS 22/95 - Rekruttering av ny kommunedirektør 
PS 22/96 - Endring av navn på utvalg i hht kommunelovens bestemmelser
PS 22/97 - Møteplan 2023 - forslag
PS 22/98 - Referatsaker

Referatsaker
RS 22/90 - Godkjenning 25/38 Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon
RS 22/91 - Godkjenning 8/34 - Søknad om piperehabilitering
RS 22/92 - Godkjenning 26/4 Byggtekniske installasjoner - nyanlegg
RS 22/93 - Gnr. 25 bnr. 43 Godkjenning av Søknad om igangsettingstillatelse
RS 22/94 - 5/335 Søknad om vanntilknytning RS 22/95 5/117 Seksjonering
RS 22/96 - Vedtak - 5/650 - Søknad om arealoverføring

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her