Saksliste:
PS 22/62 - Søknad om støtte til Horva 2022
PS 22/63 - Magnus Lorentsen søker om støtte fra Næringsfond 2
PS 22/64 - Henning Karlsen søker støtte fra Næringsfond 2
PS 22/65 - Stenvold Gård DA søker om støtte fra Næringsfond 2
PS 22/66 - Helgelandslam SA søker støtte fra Næringsfond 2
PS 22/67 - B Pedersen Fisk AS søker om støtte fra Næringsfond 2
PS 22/68 - Svingmar AS søker om støtte fra Næringsfond 2
PS 22/69 - Tor Karstein Angel søker om støtte fra Næringsfond 2
PS 22/70 - Polargutten AS søker om støtte fra Næringsfond 2
PS 22/71 - Nordvær AS søknad om økonomisk støtte fra Næringsfond 2
PS 22/72 - Klagebehandling - søknad om dispensasjon for molo, båtoppsett og flytekai - Tennvalen
PS 22/73 - Høring - Detaljregulering for Fagervikveien 4/25 m.fl. (planid 202101)
PS 22/74 - Etablering av helsefellesskap Helgeland
PS 22/75 - Helgeland interkommunalt politisk råd - revidering av samarbeidsavtale
PS 22/76 - Reglement kommunestyret Herøy kommune
PS 22/77 - Herøydagan - gebyr for skjenking av alkohol. Klage
PS 22/78 - Referatsaker

Referatsaker
RS 22/55 - 8/74 - Tillatelse til tilknytning vann
RS 22/56 - Tillatelse til arealoverføring fra 7/119 til 7/128
RS 22/57 - Delegert vedtak - Gbnr. 25/7 - Oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom
RS 22/58 - Fellingstillatelse for elg og rådyr 2022
RS 22/59 - Søknad om endring av vald- Husvær rådyrvald
RS 22/60 - 4/100 - Ombygging og bruksendring av lokaler
RS 22/61 - 5/393 - Utslippstillatelse
RS 22/62 - 6/6 - Dispensasjon og fradeling
RS 22/63 - 4/22 - Tillatelse til fradeling
RS 22/64 - Søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturlokalitet - Abelholman avslås. 2
RS 22/65 - Avslag på søknad om dispensasjon for etablering av akvakulturlokalitet - Færøysundet/Husvær
RS 22/66 - Godkjenning 26/13 Byggtekniske installasjoner - nyanlegg
RS 22/67 - Godkjenning 25/43 Utslippstillatelse *
RS 22/68 - Godkjenning 6/178 Nytt anlegg - vesentlig terrenginngrep
RS 22/69 - Godkjenning 5/252 Søknad om flytekai
RS 22/70 - Godkjenning 27/44 Flytekai
RS 22/71 - Godkjenning 4/393 Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon
RS 22/72 - Godkjenning 5/324 Utslippstillatelse
RS 22/73 - Godkjenning 6/4 Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²
RS 22/74 - Godkjenning 4/35 Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon, Nytt anlegg - vei
RS 22/75 - Klagebehandling - dispensasjon fra reguleringsplan - Herøysenteret AS - Silvalen vest - 5/145 - Herøy
RS 22/76 - Vedtak - Søknad om dispensasjon for tidsbegrenset bruksendring gnr. 54 bnr. 11
RS 22/77 - Delegert vedtak - 25/135 - Søknad om dispensasjon
RS 22/78 - Konsesjon gnr/bnr 6/15 i Herøy
RS 22/79 - Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og tobakkskontroller
RS 22/80 - Søknad om midlertidig servering og skjenkebevilling: Seløy kystferie as
RS 22/81 - Skjenkebevilling - enkelt anledning - Herøydagan
RS 22/82 - Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning 21.07.22 Helgeland Museum
RS 22/83 - Melding om delegert vedtak - Søknad om skjenkebevilgning - Enkelt anledning Skibbåtsværs venner
RS 22/84 - Godtgjøring til folkevalgte - endring av sats

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her