Formannskapsmøte

Formannskapet november 2021

Det avholdes formannskapsmøte i formannskapssalen onsdag 18. mai 2022 kl. 09.00. 

Saksliste:
PS 22/43 - Søknad om dispensasjon for molo, båtoppsett og flytekai - Tennvalen
PS 22/44 - Søknad fra Ocean Cluster Helgeland - Økonomisk støtte til å gjennomføre en ringvirkningsanalyse av etablering av havvind på Helgeland
PS 22/45 - Referatsaker

Referatsaker
RS 22/38 - Godkjenning 4/285 - Plassering av dekklager
RS 22/39 - Godkjenning 26/17 Endring av bruk - bruksendring
RS 22/40 - Godkjenning 4/328 Vedtak om vanntilknytting
RS 22/41 - 6/16 - Delegert vedtak - Søknad om arealoverføring til 6/89 i LS-område
RS 22/42 - Søknad om skadefelling av grågås - Johan Hanssen
RS 22/43 - Skadefelling

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her

Annonser