Formannskapsmøtet tas opp og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV

Saksliste:

PS 21/95   - Tertialrapport pr. 31.8.2021
PS 21/96   - 4/236 - Dispensasjon for bygging i område avsatt til annet kombinert formål i Reguleringsplan 50456 – klage på vedtak
PS 21/97   - Hovedplan vei 2022 - 2029
PS 21/98   - Ny behandling gravfesteavgift i Herøy kommune 2021 - 2024
PS 21/99   - Søknad om støtte til "Kirkespillet vaart daglige brød"
PS 21/100 - Tv-aksjonen 2021 - bidrag fra Herøy kommune
PS 21/101 - Søknad om støtte - videreføring av prosjekt fastlandsforbindelse Dønna/Herøy-Alstahaug

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her