Formannskapsmøtet tas opp og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV

Saksliste:

Politiske saker:
PS 21/74 - Behandling av varsel om kritikkverdige forhold mellom politisk- og administrativt nivå jfr. AML
PS 21/75 - Innspill RTP 2022 - 2033 - invitasjon fra fylkeskommunen om prioriteringer på transportområdet
PS 21/76 - Forprosjekt - nytt basseng
PS 21/77 - Detaljregulering for Herøysundet bru (Planid 202002) - 2.gangs behandling
PS 21/78 - Behandling av søknader fra «kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (Kap 553 post 68) 
PS 21/79 - Behandling av søknad på støtteordning kommunal kompensasjonsordning Covid -19 - Færøy Eiendom AS (Unntatt offentlighet)
PS 21/80 - Herøy kommunes vurdering av Tanghuset Arena ASs søknad om støtte fra Herøy kommunes næringsfond  (Unntatt offentlighet)
PS 21/81 - Herøy kommunes vurdering av North Salmon Services søknad om støtte fra Herøy kommunes næringsfond  (Unntatt offentlighet)
PS 21/82 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Herøy kommune, Nordland
PS 21/83 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 21/23 - 5/636 - Søknad om oppføring av fritidsbolig 
RS 21/24 - 5/111 - Riving og tilbygg på bolig
RS 21/25 - 54/138 - Oppføring av hytte
RS 21/26 - 4/379 - Tillatelse til oppføring av lagerbygg til næringsformål
​RS 21/27 - 5/689 - Tillatelse til oppføring av garasje
​RS 21/28 - 6/137 - Søknad om oppføring av kai
​RS 21/29 - 4/387 - Tillatelse til utlegging av flytekai
​RS 21/30 - 6/239 - Tillatelse til utlegging av flytekai
​RS 21/31 - 3/158 - Tillatelse til utvidelse av fastkai
​RS 21/32 - Søknad om skadefelling av grågås
​RS 21/33 - 3/144 - Søknad om rammetillatelse i forbindelse oppføring av fritidsbolig
​RS 21/34 - 3/183 - Tillatelse til oppføring av hytte på Tenna
​RS 21/35 - 3/11 - Fradeling av tomt B innenfor formålet BAA1 i plan 201904
​RS 21/36 - 8/90 - Tillatelse til utlegging av flytekai i Finnbogveien
​RS 21/37 - 25/27 - Tillatelse til utlegging av flytekai
​RS 21/38 - 5/618 - Tillatelse til bygging av platt
​RS 21/39 - 5/282 - Oppføring av garasje
​RS 21/40 - 4/69 - Utslippstillatelse
​RS 21/41 - Igangsettingstillatelse
​RS 21/42 - 5/523 - Endring av formål på tomt
​RS 21/43 - 3/11 - Fradeling av tomt C innen formålet BAA1 i plan 201904
​RS 21/44 - 3/11 - Fradeling av tomt D innen formålet BAA3 i plan 201904
​RS 21/45 - 8/1 - Arealoverføring av tilleggsareal til 8/91
​RS 21/46 - 3/11 Fradeling av tomt E innen formålet BAA3 i plan 201904
​RS 21/47 - 3/11 - Fradeling av tomt 7 innen formålet BFF5 i plan 201904
​RS 21/48 - 54/132 - Tillatelse til utlegging av flytekai
​RS 21/49 - 27/5 - Tillatelse til bygging av gapahuk
​RS 21/50 - 7/21 - Arealoverføring av tilleggsareal til 7/112
​RS 21/51 - 7/89 - tillatelse til arealoverføring fra 7/89 og 7/127 til 7/126
​RS 21/52 - 54/96 - Tillatelse til tilbygg på hytte
​RS 21/53 - Tillatelse til arealoverføring fra 27/16 til 27/86

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/