Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte i kommunestyresalen tirsdag 4. mai 2021 kl. 09.00. 

Formannskapsmøtet tas opp og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV

Saksliste:

Referatsaker:
RS 21/7 - Søknad om skadefellingstillatelse. 
RS 21/8 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 21/9 - Søknad om felling av skadegås

Politiske saker:
PS 21/20 - Referatsaker
PS 21/21 - Godkjenning av Hjorteviltplan for Dønna og Herøy 2021-2024
PS 21/22 - 5/661 - Bygging av adkomstveg. Klage på delegert vedtak
PS 21/23 - Klagebehandling - dispensasjon akvakultur fra Kommuneplanens arealdel 2019-2029 i området Raudholman
PS 21/24 - Detaljregulering for Herøysundet bru (Planid 202002) - til høring og offentlig uttalelse 
PS 21/25 - Detaljregulering for Stensvold planid. 201904 til 2.gangs behandling
PS 21/26 - Omdanning av organisasjonsform i Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN)
PS 21/27 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Herøy kommune, Nordland 
PS 21/28 - 17.mai-komite 2021

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser