Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte i kommunestyresalen torsdag 22. april 2021 kl. 09.00. 

Formannskapsmøtet tas opp og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV

Saksliste:

Referatsaker:
RS 21/1 - Referat politirådsmøte HALD februar 2021
RS 21/2 - Korrigering av prosjektbeskrivelse samferdsel Dønna/Herøy - Alstahaug
RS 21/3 - Søknad om tillatelse til felling av skadegås RS 21/4 Fellingstillatelse grågås
RS 21/5 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 21/6 - Søknad om fellingstillatelse skadegås

Politiske saker:
PS 21/18 - Herøy maritime næringspark planID 202001_ Planforslag til offentlig høring
PS 21/19 - Krav om lovlighetskontroll av vedtak i formannskapet, sak 3/21 Rekruttering av ny rådmann

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser