Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte på Teams mandag 8. februar 2021 kl. 15.15. 

Formannskapsmøtet tas opp og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV

Saksliste:

3/2021 - Rekruttering av ny rådmann

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser