Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte i kommunestyresalen på rådhuset mandag 18. januar 2021 kl. 09.00.

På grunn av coronatiltak ønskes det ikke tilhørere i salen, men formannskapsmøtet tas opp i sin helhet og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV. Møtet blir også tigjengelig på på vår hjemmeside under menyvalget "Innsyn - Kommune-TV". 

Følgende saker skal behandles:

110/2020 - Søknad Næringsfond, Ståle Strømmen (utsatt i møte 15.12.2020)

111/2020 - Søknad kommunalt næringsfond, Henrik Pettersen (utsatt i møte 15.12.2020)

112/2020 - Søknad kommunalt næringsfond, Metalltek AS (utsatt i møte 15.12.2020)

113/2020 - Søknad om kommunal støtte næringsfond, Arctic presentation (utsatt i møte 15.12.2020)

114/2020 - Kommunalt næringsfond, Fagerneset Gård ANS (utsatt i møte 15.12.2020)

115/2020 - Kommunalt næringsfond, Stensvold Gård DA (utsatt i møte 15.12.2020)

116/2020 - Kommunalt næringsfond, Jako eiendom AS (utsatt i møte 15.12.2020)

117/2020 - Kommunalt næringsfond, Pettersen sveisekonsult (utsatt i møte 15.12.2020)

118/2020 - Kommunalt næringsfond, Brasøy sjøcamping (utsatt i møte 15.12.2020)

119/2020 - Kommunalt næringsfond, Økoråd Helgeland (utsatt i møte 15.12.2020)

120/2020 - Kommunalt næringsfond, Skolo AS (utsatt i møte 15.12.2020)

121/2020 - Kommunalt næringsfond, Ole Gunnar Strømmen (utsatt i møte 15.12.2020)

122/2020 - Kommunalt næringsfond, Svein Olav Heggheim (utsatt i møte 15.12.2020)

123/2020 - Kommunalt næringsfond, Rolf Edvardsen Maskinentreprenør AS (utsatt i møte 15.12.2020)

124/2020 - Kommunalt næringsfond, Havkanten AS (utsatt i møte 15.12.2020)

125/2020 - Søknad fra næringsfondet, B. Hanssen eiendom AS (utsatt i møte 15.12.2020)

001/2021 - Salgsbevilling for alkohol - Lokalbrygg AS

002/2021 - Høring - anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Orienterings- og drøftingssaker:

  • Arbeidssituasjonen i kommunen og prioritering av ressurser første halvår 2021
  • Drøfting av fremdriftsplanen for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
  • Orientering om bestilt oppdrag fra KS-advokatene knyttet til kommunestyrets vedtak om nærings- og samfunnsutvikler
  • Orientering om forhold knyttet til beregning av eiendomsskatt for 2020 og 2021
  • Orientering om status for bygging av ny brannstasjon
  • Drøfting av jus og håndtering av kommunestyrets vedtak om uhildet gjennomgang av kommunale tjenester som tilbys til samme brukergruppe som Herøy ASVO AS.
  • Drøfting av framdriftsplan for planarbeid knyttet til Herøysundet bru
  • Avklaringer rundt kommunestyrets vedtak om utredning av realisering av bru mellom Brasøy og Tennvalen
  • Avklaringer av kommunestyrets vedtak knyttet til Petter på skjær

Referatsaker

Delegerte vedtak

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser