Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte i Herøy skoles aula tirsdag 15. desember 2020, etter kommunestyremøtet.

Følgende saker skal behandles:

104/2020 - Oppstart planarbeid - Detaljregulering for Herøysundet bru (Planid 202002)

105/2020 - Kommunalt tilskudd til Solli barnehage for 2020

106/2020 - Ny organisering av Nav-tjenester på Ytre Helgeland

107/2020 - Helgeland rehabilitering - Deltakelse i utviklingsprosjekt og tjenestekjøp for 2021

108/2020 - Forslag til endring av vedtektene §3 i Helgeland Kraft Vannkraft AS

109/2020 - Ekstraordinært utbytte til eierkommunene i Helgeland Kraft

110/2020 - Søknad Næringsfond, Ståle Strømmen

111/2020 - Søknad kommunalt næringsfond, Henrik Pettersen

112/2020 - Søknad kommunalt næringsfond Metalltek AS v/ Torkil Wang

113/2020 - Søknad om kommunal støtte fra næringsfond, Arctic presentation

114/2020 - Kommunalt næringsfond, Fagerneset Gård ANS

115/2020 - Kommunal næringsfond, Stensvold Gård DA

116/2020 - Kommunalt næringsfond, Jako eiendom AS

117/2020 - Kommunal næringsfond, Pettersen sveisekonsult

118/2020 - Kommunalt næringsfond, Brasøy sjøcamping

119/2020 - Kommunalt næringsfond, Økoråd Helgeland

120/2020 - Kommunalt næringsfond Skolo AS

121/2020 - Kommunalt næringsfond, Ole Gunnar Strømmen

122/2020 - Kommunalt næringsfond, Svein Olav Heggheim

123/2020 - Kommunalt næringsfond, Rolf Edvardsen Maskinentreprenør AS

124/2020 - Kommunalt næringsfond, Havkanten AS

125/2020 - Søknad fra næringsfondet, B. Hanssen eiendom AS

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

  • Delegerte vedtak

På grunn av smittevernreglene i forbindelse med Covid -19 vil det ikke bli anledning for tilhørere å følge møtet, men det vises direkte og blir lagret på Kommune-TV.

 

Annonser