Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte i kommunestyresalen på rådhuset tirsdag 20. oktober kl. 09.00.

På grunn av coronatiltak ønskes det ikke tilhørere i salen, men formannskapsmøtet tas opp i sin helhet, og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV. Møtet blir også tigjengelig på på vår hjemmeside under menyvalget "Innsyn - Kommune-TV". 

Følgende saker skal behandles:

92/2020 - Søknad om konsesjon - gnr/bnr 5/4 mfl. i Herøy

93/2020 - Kulturmidler 2020 - Runde 2

94/2020 - Tildeling av hedersmerker 2020

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

  • Referatsaker
     
  • Orienteringer fra administrasjonen:
    - Brannstasjonen: Status
    - Helsehuset: Nytt tak
    - Herøysundet bru/lettindustriområde

Etter møtet blir det befaring til den nyoppussede fellesstua i Karolineveien.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser