Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte i Herøy skoles aula tirsdag 6. oktober, etter at kommunetyremøtet er ferdig.

På grunn av coronatiltak ønskes det ikke tilhørere i salen, men formannskapsmøtet tas opp i sin helhet, og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV. Møtet blir også tigjengelig på på vår hjemmeside under menyvalget "Innsyn - Kommune-TV". 

Følgende saker skal behandles:

89/2020 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2024

90/2020 - Bokprosjekt - "Kampen om Campus Nesna" 

91/2020 - Innsynsbegjæring i næringsfondssaker - klage

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser