Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte i kommunstyresalen tirsdag 22. september kl. 09.00.

På grunn av coronatiltak ønskes det ikke tilhørere i salen, men formannskapsmøtet tas opp i sin helhet, og blir tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming på Kommune-TV. Møtet blir også tigjengelig på på vår hjemmeside under menyvalget "Innsyn - Kommune-TV". 

Følgende saker skal behandles:

76/2020 - Salg av Herøy fiber AS

77/2020 - Kommuneplanens arealdel 2019-2029

78/2020 - Oppstart planarbeid - Herøy Maritime Næringspark

79/2020 - Kommunedelplan for Idrett og Fysisk Aktivitet 2020-2024

80/2020 - Delegering av myndighet til å vedta mindre reguleringsplan for Herøysundet bru til Formannskapet 

81/2020 - Kai Sandsundvær 

82/2020 - Tertialrapport per 31.08.20

83/2020 - Ny samarbeidsavtale RKK Ytre Helgeland

84/2020 - Kulturpris 2020 (Unntatt offentlig Ofl §5)

85/2020 - Herøy kommunes næringspris 2020 (Unntatt offentlig Ofl §5)

86/2020 - Unge kunstneres pris 2020 (Unntatt offentlig Ofl §5)

87/2020 - Frivillighetsprisen 2020 (Unntatt offentlig Ofl §5)

Orienteringssaker:

  • Barne- og ungdomsrådet kommer og informerer
  • Informasjon om «Petter på skjæret» ved Alf Knutsen (dette blir digitalt)
  • Herøysund bru og prosessen framover
  • Status - brannstasjon (Formannskapet er styringsgruppe)
  • Status – Vannverket 11. byggetrinn (Formannskapet er styringsgruppe)
  • Status – forprosjekt basseng/kulturhus (Formannskapet er styringsgruppe)
  • Status – renovering av Karolineveien 24, 26 og 28 (Formannskapet er styringsgruppe)
  • Trafikkmålinger og ferjestatistikk
  • Drøfting av ressursbruk i administrasjonen knyttet til «Helsehussaken»

Referatsaker

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser