Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte i kommunstyresalen tirsdag 25. august kl. 09.00.

På grunn av coronatiltak ønskes det ikke tilhørere i salen, men formannskapsmøtet tas opp i sin helhet, og er tilgjengelig for befolkningen via direkte streaming. Det blir også tigjengelig på Kommune-TV på vår hjemmeside under menyvalget "Innsyn". 

Følgende saker skal behandles:

69/2020 - Serverings- og skjenkebevilling - endring av gitt tillatelse til Havkanten AS

70/2020 - Kapasitetsberegning og mulighetsstudie - Herøy skole

71/2020 - Søknad om støtte til bokprosjekt om krigsseilere

72/2020 - Planstrategi Herøy kommune 2020-2024

73/2020 - Revisjon av finansreglementet 2020

74/2020 - Søknad om tilskudd til Festspillene Helgeland 2020

Barne- og ungdomsrådet deltar i møtet.

Administrasjonen gir informasjon om:
- Covid 19 og status i Herøy
- Status brannstasjon
- Status bygging av nytt basseng
- Status vannverk byggetrinn 11 (Skaga-Hestøya)

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Annonser