Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes formannskapsmøte i kommunstyresalen tirsdag 9. juni kl. 09.00.

Følgende saker skal behandles:

40/2020 - Betalingssatser for renovasjon 2020 

41/2020 - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

42/2020 - Klagebehandling av søknad om fradeling med dispensasjonssøknad – Roald Mortensen 

43/2020 - Båthågjen hyttefelt (planident 201903) 

44/2020 - Kulturmidler 2020 

45/2020 - Fellingstillatelse elg og rådyr 2020 

46/2020 - Endring av tellende areal for elg- og rådyrvald 

47/2020 - Planstrategi Herøy kommune 2020-2024 1.gangs politisk behandling

48/2020 - Hovedplan - avløp 

49/2020 - Risiko- og sårbarhetsanalyse - Brann og Redning 

50/2020 - Rammer for økonomiplanperioden 2021 - 2024 

51/2020 - Årsberetning og regnskapsavslutning 2019

52/2020 - Tertialrapport per 30.04.20 

53/2020 - Vedtekter barnehage og skolefritidsordning 2020 - Innstilling etter høring 

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Annonser