Formannskapsmøte

Formannskapet 2019-2023

Det avholdes møte (fjernmøte på Teams) i formannskapet tirsdag 19.mai kl. 09:00.

Følgende saker skal behandles:

30/2020 - 5/79 Fradeling til boligtomt med dispensasjonssøknad - klage på vedtak

31/2020 - Forespørsel om støtte - Helgeland historielag

32/2020 - Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2020-2024

33/2020 - Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2021-2024

34/2020 - Valg av meddommere til Alstahaug tingrett 2021-2024

35/2020 - Valg av jordskiftekommere - Helgeland jordskifterett 2021-2024

36/2020 - Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024

37/2020 - Valg av forliksråd 2021-2024

38/2020 - Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2021-2024

39/2020 - Fastsetting av valgdag - Stortings- og sametingsvalget 2021

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Annonser