Formannskapsmøte

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes formannskapsmøte tirsdag 27. august 2019 i formannskapssalen på rådhuset kl. 09.00.

Følgende saker skal behandles:

73/19 - Klagebehandling av søknad om deling av eiendom - Tor Einar Johansen

74/19 - Klagebehandling av deling av eiendom i Gåsvær- Trond Andersen 

75/19 - Kulturmidler 2019 (18/250)

76/19 - Søknad om økonomisk støtte til Barnefestivalen 

77/19 - Søknad om støtte til opprydding i skjærgården 

78/19 - Møteplan 2020 

Trykk her for å lese lese om sakene på Herøy kommunes hjemmeside.

Annonser