Formannskapsmøte

Formannskapet 2015-2019

Det avholdes formannskapsmøte fredag 15.februar kl.09.00 i formannskapssalen på rådhuset. Blant sakene som skal behandles er "Høring - Foreløpig rapport om framtidas Helgelandssykehus 2025. Du finner saksdokumenter nederst i artikkelen.

Følgende saker er til behandling:

1/2019 - Salg av tomter på eiendommen gnr.27 bnr.3 i Husvær.

2/2019 - Retningslinjer for salg av kommunal eiendom

3/2019 - Søknad om kjøp av eiendommen gnr.6 bnr.12 - Skjæret på Seløy

4/2019 - Orientering om planer og fremdrift for utbygging av brannstasjon i Åsveien 11

5/2019 - Revisjon av vann- og avløpsforskrift for Herøy kommune

6/2019 - Nødnett og kostnadsutvikling

7/2019 - Besøk av det kinesiske landslaget i langrenn og skiskyting

8/2019 - Søknad om økonomisk støtte til Sigridkongressen 2019

9/2019 - Amathea - Søknad om økonomisk støtte

10/2019 - Sak 10/19  Høring – Foreløpig rapport om framtidas Helgelandssykehus 2025

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.  

Sakspapirer til sak 10/2019 finner du her

Annonser