Følgende saker skal behandles:

49/2018 - Søknad om serveringsbevilling - Havkanten AS

50/2018 - Søknad om skjenkebevilling - Havkanten AS

Du kan lese alle saksdokumenter her.