Følgene saker skal behandles:

30/18 - Reglement for godtgjørelse il folkevalgte - revidering våren 2018

31/18 - Sunket båt Brasøy

For å lese alle saksdokumenter kan du trykke her.