Følgende saker skal behandles:

1/16 - KARTLEGGING OG VERDISETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I HERØY KOMMUNE.

2/16 - HØRING AV RAPPORT OM REGIONALE KONSEKVENSER AV EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND

3/16 - GATELYS - PRESTØYVEGEN

4/16 - SKJENKEKONTROLL - VIDERE ORGANISERING

5/16 - SØKNAD OM SALGSBEVILLING 01.07.2016 - 30.06.2020

6/16 - NÆRINGSPRISEN FOR KVINNER I NORDLAND 2015

7/16 - ANMODNING OM KOMMUNAL GARANTI GJENNOM SELVSKYLDNERKAUSJON

8/16 - DETALJREGULERING FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 5/53, 5/248, 5/249 OG 5/371 PÅ


Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.