Saksliste:

20/15 - OPPRUSTING AV FRISKLIVSSENTRAL OG TRENINGSSENTER 

21/15 - LANDBRUK - NY FORDELINGSNØKKEL

22/15 - 5/521 - KJØP AV TOMT 

23/15 - REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELING AV KULTURMIDLER 

24/15 - KLAGE VEDR. DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR 7/33 

25/15 - SØKNAD OM DELING 4/55 

26/15 - KLAGE VEDR. AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON VEDR. BRUKSENDRING 54/101 

27/15 - OPPSIGELSE AV MEDLEMSSKAP - "VI VIL HEIM"

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykk her.