Formannskapsmøte og kommunestyremøte

Kommunestyret 2019-2023

Tirsdag 11. mai avholdes det formannskapsmøte og kommunestyremøte i Herøy skoles aula fra kl. 09.30.

Formannskapsmøte kl 09.30

Saksliste:
21/2021 - Petter på skjæret

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Kommunestyremøte kl. 10.00

Saksliste:
21/18 - Detaljregulering for Stensvold planid. 201904 til 2.gangs behandling
21/19 - Fastlandsforbindelse - nytt veisamband over Skorpa
21/20 - Omdanning av organisasjonsform i Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN)
21/21 - Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyret, sak 11/21 Nyvalg av kontrollutvalg for resten av perioden 2019-2023

Referatsaker
21/05 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2020
21/06 - Vedtak Årsmelding 2020 - Barne- og ungdomsrådet
21/07 - Vedtak Årsmelding 2020. Råd for eldre og funksjonshemmede
21/08 - Møtereferat styremøte Brasøy grendeutvalg
21/09 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll teknisk hovedutvalg 20.04.21
21/10 - Godkjenning av møteprotokoll teknisk hovedutvalg 20.04.21 
21/11 - Signert : Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 22.04.21
21/12 - Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 22.04.21
21/13 - Interpellasjon til kommunestyremøte 11.05.21 

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser