Formannskapet støtter navnebytte

6_formannskapet2
Herøy formannskap gikk i går enstemmig inn for at Herøy sentralskole skal endre navn til Herøy skole fra 1. januar 2011. Saka kommer imidlertid opp i kommunestyret 16. desember.
Politikerne hadde ingen prinsipielle innvendinger mot navnebyttet, men stilte spørsmål ved om dette kom til å koste noe i form av ny logo og andre ting.
 
Til det svarte rådmann Roy Skogsholm at det ikke er planlagt noen markeringer, samme logo som i dag skal fortsatt benyttes og forkortelsen HS kan også fortsatt gjelde.
 
Representanten Istvan Heiszter, som møtte i Espen Storholms fravær, repliserte humoristisk imidlertid at skoen vil måtte investere i nytt stempel.
6_formannskapet2
Herøy formannskap i tirsdagens møte.

Annonser