Formannskapet og næringslivet i Herøy protesterer på Boreals samferdselsløsninger ved avvik

Fergetrøbbel_Elbjørg

Herøy formannskap og næringene i Herøy protesterer mot Boreals løsninger ved avvik i ruteproduksjon, og vil avklare kontraktsbrudd med Nordland fylkeskommune.

Ordfører Elbjørg Larsen kaller inn til et møte mellom Boreal, Nordland fylkeskommune, Herøy formannskap, Herøy næringsforening og Mowi AS for finne løsninger framover på kritikkverdige samferdselsløsninger.

Her er uttalelsen i sin helhet:

Ferger - Omdisponering av fartøy i fergesambandet Herøy – Søvik (FV828)
Etter det nye fergesambandet (2005) ble tatt i bruk hadde vi flere år med mye dårlig og lite trafikktilpasset fergemateriell. Dette førte til mye gjenstående trafikk. Da sambandet ble lyst ut anbud og det ble satt inn to nye 50-bilersferger, har trafikken blitt avviklet på en tilfredsstillende måte. Dette sambandet er blant de største Nordland fylkeskommune har ansvaret for, og det vokser.

Herøy kommune er vertskap for Mowi region nord. Som kjent slaktes det titalls tusen tonn laks årlig. Det går ca 25 vogntog inn/ut av kommunen hver dag knyttet til Mowis aktivitet. Derfor er det svært viktig med stabilitet i fergetilbudet. Mowi A/S som er storbruker av ferger har også presisert overfor Nordland Fylkeskommune i brev av 13.08.2020 at det ikke er aktuelt å bruke Bjørn fergeleie før fv 828 er utbedret.

– Mowi A/S uttalte i februar 2020: «Forutsigbarhet er veldig viktig. Vi føler at ferjetilbudet er konstant i spill. Vi kan ikke planlegge økt produksjon med slik uforutsigbarhet.»

Vi opplever at Boreal bruker «våre» ferger som reserveferger i andre samband. Boreal opplyser, på forespørsel, at MF «Herøysund» vil være ute av sambandet fom medio august til og med uke 46 grunnet årlige verkstedopphold. Når det skjer blir MF Stallovarre eller MF Hordaland satt inn i sambandet Herøy-Søvik. Dette er ikke tilfredsstillende da disse fergene framstår som gamle og ikke har samme kapasitet. Da sliter vi igjen med mye gjenstående trafikk. Næringslivet må kunne stole på at fylkeskommunen tilrettelegger tilbudet slik at det er forutsigbart.

De siste dagene er det til og med satt inn «ikke bilførende hurtigbåt» på B-ruta.
Hva sier kontrakten mellom fylkeskommunen og Boreal om dette forholdet?

Hurtigbåt
Vi opplever også stor henvendelse til kommunen ang hurtigbåtanløp og kanselleringer pga at det ikke er ekspeditører på kaiene. Det er Boreal som er ansvarlig for avtaler knyttet til ekspeditør og anløp.framover.

Likeså er det skipper om bord på hurtigbåtene som skal vurdere om det er forsvarlig å legge til i all slags vær. Summen av dette er at det kun er ansvarlig at båten kommer innom i godvær. I tillegg opplever vi at når «Rypøy» blir tatt ut av drift, blir den ikke erstattet med en båt (evt to båter) som til sammen skal frakte 90 passasjerer, som ligger inne i anbudet for sambandet. Nordland Fylkeskommune opphevet fra og med 8.juni 2020 avstandsbegrensningene for kollektivtrafikken og det åpnet for bruk av alle setene på både busser og hurtigbåter i Nordland.

Herøy kommune har fått bekymringsmeldinger fra ungdommer som blir trykket sammen i en liten båt med plass til 46 passasjerer. Frykten går på Korona og smitte. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må finne løsninger.

Med bakgrunn i dette kaller vi inn til møte mellom Boreal og Nordland Fylkeskommune og Herøy formannskap, Herøy næringsforening og Mowi AS for løsninger framover. Vi ber om tilbakemelding på dette.

Uttalelsen sendes Boreal, med kopi til fylkeskommunen og til mannskapet om bord i båtene.

Med vennlig hilsen
Herøy kommune
Elbjørg Larsen
Ordfører

Annonser