Foreslås til Ungdommens fylkesting

ungdomsraadsledere
Leder i Herøy Barne og Ungdomsråd Helene Heggheim og styremedlem Egil Zahl Johansen er av barne- og ungdomsrådet foreslått som Herøy kommunes representanter til Ungdommens fylkesting 2010. Saka kommer opp i kommunestyret 30. juni.

10. – 12.september 2010 arrangeres samling for Ungdommens fylkesting i Bodø.  Alle kommunene er bedt om å velge to representanter i alderene 15 – 25 år, en jente og en gutt, som skal representere sin kommune på samlingen.

 

Valget av representanter skal skje gjennom ungdomsråd eller tilsvarende medvirkningsorgan for barn og unge i kommunen.

 

Representantene har stemmerett på samlingen for Ungdommens fylkesting, vedtar UNGplan for kommende år (2011) samt gjennomfører valg til Ungdommens fylkestings arbeidsutvalg.

 

Opprettet 2000

Ungdommens fylkesting ble etablert med bakgrunn i vedtak fattet i fylkestinget i oktober 2000. I utredningen som lå til grunn for fylkestingets vedtak, heter det at:

 

 

"Ungdoms mulighet for direkte innflytelse på den politiske prosessen er begrenset. Det er behov for å styrke ungdommens tilhørighet gjennom formelle arenaer hvor en har mulighet til å påvirke utviklingen i egen kommune samt i nordlandssamfunnet for øvrig. Med et eget folkevalgt organ ønsker en å styrke ungdoms mulighet for reell politiske innflytelse i saker som opptar ungdom i fylket"

 

 

Ungdommens fylkesting har eksistert sammenhengende siden opprettelsen.

 

I april 2010 vedtok fylkestinget en ny modell for organisering. Den nye modellen innebærer at alle Nordlands 44 kommuner blir representert i Ungdommens fylkesting, med inntil 2 representanter.

 

Saken er også oversendt valgnemnda som vil legge fram forslag til kommunestyremøte.

ungdomsraadsledere
Helene Heggheim og Egil Zahl Johansen er foreslått som kommunens representanter til Ungdommens fylkesting i september.

Annonser