Foreslår skyssordning til "utekontor"

einar_frismo
Einar Frismo (Sp) fikk gjennomslag for sitt forslag i dagens kommunestyre om at det bør etableres en skyssordning eller drosjeløyve for pasientene som skal benytte seg av legekontordager i sørøyene.
Det betyr at vedtaket i kommunestyret blir som følger:

Sak 46/08: UTEKONTOR FOR LEGETJENESTEN I SØR -KRETSENE Enstemmig vedtak:
1. Det etableres et fast ”utekontor” for legetjenesten i Husvær/Brasøy og Sandvær  
2. Rådmann gis fullmakt til å forhandle avtaler om leie av lokaler til ”utekontor”

3. Utgifter til etablering og drift dekkes over konto 13820.1711.241.000. Budsjettposten må tilføres kr 100.000,- ved regulering 31.08.08

4. Ved salg av skolene i Husvær og Sandvær må det tas forbehold om leie av legekontor.

5. Det må etableres skyssordning for pasientene eller drosjeløyve.

Vedtaket med Einar Frismos forslag var enstemmig.

Ordfører Arnt Frode Jensen la til at selv om kommunestyret gjør dette vedtaket, betyr det ikke at det er kommunen som skal drive dette tilbudet.

- Men vi skal legge til rette for det, sa ordføreren.
einar_frismo
Einar Frismo (Sp) på talerstolen.

Annonser