Siden høsten 2012 har Møtestedet arrangert ungdomsklubb på tirsdager og fredager for ungdom fra 5. – 10. klasse. En voksen fra Møtestedet har vært til stede på klubbkveldene i tillegg til frivillige foreldre.

Heretter blir ungdomsklubben mer avhengig av at foreldrene eller andre frivillige voksne stiller opp på klubbkveldene. Det innkalles derfor til foreldremøte for å få organisert en foreldregruppe.

SAKLISTE - Kort oppsummering av virksomheten hittil - Vaktordningen - Vedtekter - Valg av foreldregruppe - Aktiviteter og åpningstider - Eventuelt

Framtida til ungdomsklubben er helt avhengig av at foreldre eller andre frivillige stiller opp.

Ungdomsklubben vil ikke starte aktiviteten etter nyttår før organiseringen av foreldredeltakelsen er på plass.

Møtestedet håper derfor at alle foreldrene til ungdommene i klubben har mulighet til å møte.