Foreldre slipper å betale for barnehage, SFO og kulturskole

Logo Herøy barnehage og Solli barnehage

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO-tilbudet så lenge tilbudene er stengt på grunn av koronautbruddet. Det samme gjelder også for kulturskolen.

Foreløpig er barnehager, skole og kulturskole stengt fram til 26. mars 2020, men perioden kan bli forlenget.

Les pressemelding fra regjeringen her. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

Herøy kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned med forfall fredag den 20.03.2020. Vi ber om at alle betaler denne fakturaen på vanlig måte. Vi avregner på fremtidige fakturaer, ingen vil måtte betale for flere dager enn barna har hatt tilbud.

Per dato vet vi ikke om stengingen av barnehager, skole og kulturskole vil bli forlenget utover 26. mars. Utsending av faktura for april vil bli utsatt til vi har god oversikt over hva den enkelte skal betale. Betalingsfristen vil bli tilsvarende forlenget.

De som har lagt inn barnehage og SFO med betaling som avtalegiro må selv gå inn å stoppe dette trekket for april måned i egen nettbank.

Følg med på Herøy kommunes kriseweb
Vi ber også alle våre lesere om å følge med på kriseweb Herøy kommunes nettside. Her kommer det fortløpende oppdateringer fra kommunens kriseledelse om hvilke bestemmelser som gjelder for å hindre spredning av koronavirus (Covid -19). Trykk her for å komme inn på nettsiden.

Annonser