Foreldre deltar i arbeidet mot rus

2_patrick_01
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) møtes tirsdag for å behandle en rekke saker. Blant annet kommer kommunens veileder mot rus, Patrick Monaghan, for å orientere om arbeidet med hanlingsplanen mot rus i kommunen.
Monaghan vil sette fokus på de negative konsekvensene av tidlig alkoholkonsum blant våre unge.   Foreldre må tørre å sette grenser selv om det kan være upopulært.   Hjemme-alene-fester Det advares mot ”hjemme-alene-fester” og mot at foreldre gir alkohol til barn under 18 år, enten hjemme eller med på fest. Ungdom fortjener tydelige voksne og klare grenser.   FAU er representert i gruppene som arbeider med handlingsplanen mot rus.   Det er ønskelig at mange foreldre kommer med innspill og kommentarer til dette arbeidet. Bruk for eksempel den muligheten Herøyfjerdingen på facebook gir til å kommentere.   Bredde Trygg skolevei, nytt navn på skolen, tilstandsrapport for skolen og nye vedtekter for SFO er noen av de andre sakene FAU skal behandle på møtet tirsdag 12. oktober klokka 18 i kantina på skolen.   Les hele saklista på skolens hjemmeside eller i ”FAU informerer” i venstremenyen til Herøyfjerdingen. Møtet er åpent for alle foreldrene.
2_patrick_01
Kommunens veileder mot rus, Patrick Monaghan, kommer for å orientere om arbeidet med handlingsplanen mot rus i kommunen.

Annonser