Kari Kvaal er godkjent klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og familieterapeut. For tiden er hun professor innen psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet.

Hun har lang klinisk erfaring fra forskjellige pasientgrupper og familier. Doktorgrad innen angst hos personer med kroniske sammensatte sykdomsbilder og har også forskningserfaring fra nasjonale og internasjonale prosjekter.

Hun vil snakke om ensomhet, angst, depresjon og mestring hos eldre med kroniske sykdommer, og om HST (hukommelsesstimulerende terapi) til personer med alvorlig stadium av demenssykdom 

Foredraget er gratis.

Sted: Storstua på Herøy omsorgssenter

Tid: kl. 18:00 - 20:30.

Velkommen!!