Forbudet er hjemlet i brann- og eksplosjonsloven, §§ 5 og 14.

Forbudet gjelder for kommunene Herøy og Dønna med virkning fra dags dato.

Brannsjefen i Herøy
Brannsjefen i Dønna