Forbereder ny yrkesmesse

yrkesmessa
Herøy sentralskole, Herøy næringsforening og Herøy kommune er godt i gang med å planlegge årets yrkesmesse 10. februar. Det blir den tredje messa i rekken.
Målet med den etter hvert tradisjonelle yrkesmessa er å vise elevene i grunnskole og videregående skole mangfoldet innen framtidige yrkesmuligheter i både Herøy og regionen ellers,
 
- Vi viser at kommunens slagord "Et hav av muligheter" virkelig har noe for seg, sier rektor ved Herøy sentralskole Lars Olav Mogård Larsen til Herøyfjerdingen.
 
Målgruppe for messa er elever på ungdomstrinnet, den videregående skolen og foreldrene. Sistnevnte er også viktige i denne sammenheng.
 
I dag var gruppen som planlegger årets yrkesmesse samlet på skolen.
 
Bredt sammensatt gruppe
Gruppa er bredt sammensatt med næringssjef i Herøy kommune Knut Prestø, driftssjef ved Seløy Undervannservice AS Einar S. Roan, produksjonsassistent ved Marine Harvest Eva Jenssen, rågiver ved sentralskolen Britt Anne Karlsen, lærer Erlend Sjåvik og rektor Lars Olav Mogård Larsen.
 
Og årets yrkesmesse blir sydd over noenlunde samme lest som de to tidligere, som begge må kunne karakteriseres som svært positive.
 
Tema: Maritime yrker
Det betyr at yrkesmessa vil starte med at ordfører Arnt Frode Jensen ønsker velkommen, før det blir en halv times minifordrag i aulaen.
 
Og tema for årets yrkesmesse er nettopp maritime yrker. Seløy Undervannservice AS vil bli blant aktørene under foredraget.
 
Etter at elever og foreldre har sittet i ro en halv times tid, blir resten av messa mer praktisk når man flytter seg over til Herøyhallen.
 
Stands i Herøyhallen
Her vil de ulike næringene fra Herøy vil ha stands og elevene får oppgaver som gjør at de må oppsøke de ulike stands for å samle informasjon.
 
- Vi jobber med å lage en modell av hvordan elevene ser for seg hvordan Hestøya næringspark vil vil være om fem år. Det morsomme er at elevene ikke ser begrensninger, forteller lærer Erlend Sjåvik.
 
Rådgiver ved sentralskolen Britt Anne Karlsen legger til at også Karrieresenteret, Opplæringskontoret for ytre Helgeland og Sinus i Sandnessjøen blir invitert til yrkesmessa.
 
Hele messa begynner klokken 18 og vil vare nærmere to og en halv time.
 
Lokal forankring viktig
Driftssjef ved Seløy Undervannservice AS Einar S. Roan er klar på hvor viktig det er at næringsliv og skole samarbeider om dette:
 
- Vi er interesserte i å rekruttere fra nærmiljøet. Samtidig vil vi være en synlig del av nærmiljøet. Vår bedrift har for tiden 19 dykkere i selskapet, men bare en av disse kommer fra Herøy. Resten er spredt over hele landet.
 
Kanskje har vi vært for lite flinke til å profilere oss lokalt, sier Einar S. Roan.
 
Fordi arbeidsstokken er spredt over store deler av landet bruker hans bedrift flere millioner kroner i året på å hente folk på jobb.
 
- Lokal forankring og profil er viktig, sier Roan.
 
Marine Harvest
Marine Harvest har primært hentet sin arbeidskraft fra Herøy, men også assisterende produksjonssjef Eva Jenssen mener at oppdrettsgiganten tidligere heller ikke har vært flink nok til å profilere seg blant potensielle jobbsøkere lokalt.
 
- Vi skal nå inngå partnerskapsavtale med Herøy sentralskole, forteller Jenssen til Herøyfjerdingen.
 
 Yrkesmessa er er samarebidsprosjekt mellom Herøy næringsforening og Herøy sentralskole.
 
Herøyfjerdingen kommer tilbake med mer om yrkesmessa senere.
 
yrkesmessa
Klare for et tak: Fra venstre rektor ved sentralskolen Lars Olav Mogård Larsen, produksjonsassistent Marine Harvest Eva Jenssen, næringssjef Knut Prestø, driftssjef Seløy Undervannservice AS Einar S. Roan, lærer Erlend Sjåvik og rådgiver Britt Anne Karlsen.

Annonser