Foran to spennende forestillinger

ikke_mobb1
Onsdag og torsdag klokken 18 denne uka skal all spenning utløses etter flere uker med øving: Musikalen "Stopp - ikke mobb" framføres i aulaen i sentralskolen med innpå 100 barneskole-elever.
Musikalen "Stopp - ikke mobb" handler om Hilde, ei skoleflink, trivelig jente, som mer enn gjerne hjelper både lærer og medelever.

Noen i klassen synes det blir for mye av det gode, og synes hun smisker fælt med læreren.

Etter hvert utvikler det seg slik at Hilde blir plaget jevnlig, mistrives, og vil slutte på skolen.

Musikalen er produsert og laget av Helle Ingunn Aaneland og Frode Skålevik og inneholder 10 syngbare og melodiøse sanger.

Musikken er på playback og låter fint sammen med stemmene til elevene. Godt lydanlegg ved sentralskolen hjelper godt til.

Det samme gjelder lysanlegget. Helhetsinntrykket virker å bli meget bra.

Innpå 100 elever fra 1. -  2. - 3. - 5. og 6. klasse er delaktive i framføringer og
alle sangene framføres av flinke unger.

Da Herøyfjerdingen sist var innom aulaen tirsdag morgen satt det aller meste.

Ikke alle ungene har solistoppgaver, men disse gjør seg til gjengjeld hørbare og synlige i det store barnekoret.

Det er undervisningsinspektør Marthe Solheim som er instruktør, men alle lærerne fra de delaktige klassene hjelper til med ulike oppgaver.
ikke_mobb1
"Stopp - ikke mobb" gir mange elever solistoppdrag, mens andre sørger for bevegelser og fart.
ikke_mobb_kor
De som ikke er på scenen inngår i det store barnekoret som gir god lyd fra seg.
ikke_mobb_sangere
Tre av de mange flinke sangerne i aksjon under øving tirsdag.

Annonser