For You, who wants to learn Norwegian!

Norskopplæring 2019

For You, who wants to learn Norwegian! Read this!

Hello, if you want to learn Norwegian, you can contact your local NAV-office, Career center, The Volunteer center, or the Adult education, and you can find an application to apply for Norwegian lessons at Herøy rådhus.

We can offer lessons daytime, and also weekends, but contact us, and find out which courses are available now, and which is best for you? 

Herøy Voksenopplæring v/ Marit Dahl Jørgensen 476 13 675
NAV Herøy 55 55 33 33
Frivilligsentral v/ Jelena Budesa 960 44 774
Karrieresenter v/Torill Sommerseth 971 98 175


Herøy kommune jobber kontinuerlig med norskopplæring, både for flyktninger i Introduksjonsprogram, men også for alle andre som bosetter seg i Herøy kommune, og har behov for å lære seg norsk.

Du velger selv hvem du ønsker å kontakte for å melde din interesse. 

Her er en oversikt over hvem du kan snakke med, og hvilke tilbud vi har:

 • Frivilligsentral
  Jelena er leder av Herøy Frivilligsentral og hjelper ofte både arbeidsinnvandrere og kjærlighetsinnvandrere med en kickstart på sin norskopplæring. Hun arrangerer også Skype kurs, når det er tilstrekkelig mange påmeldte. Dette foregår i helger.
   
 • NAV
  NAV er hovedsaklig arbeidsformidlere, men de gir også informasjon om norskundervisning, og er godt kjent med de tilbudene som gjelder. Det arrangeres også en del kurs i regi av NAV.  May-Brith er leder for NAV-Herøy.
   
 • Karrieresenteret
  Torill er leder for Karrieresenteret Ytre Helgeland. Dersom du vurderer å ta utdanning eller søke jobb, ønsker å endre din jobbsituasjon eller er usikker på hvilke muligheter du har, og kanskje lurer på hva du passer til? Da kan Karrieresenteret Ytre Helgeland hjelpe deg med å gjøre gode valg. De har også kjennskap til hva som finnes av norsk-tilbud, og kjenner godt til det norske utdanningssystemet. Du kan bestille time hos Karrieresenteret. Både Voksenopplæring, Frivilligsentral og NAV formidler dette og kan hjelpe deg å opprette kontakt.
   
 • Voksenopplæring
  Marit er rektor ved Voksenopplæringen i Herøy, og her kan du få tilbud om undervisning på dagtid. Her kan du være i en klasse, og du får låne bøker av skolen, og undervisning og annet generelt materiell er gratis.

Hovedansvarlig for de ulike tilbud om norskundervisning har rektor ved Voksenopplæringen Marit Dahl Jørgensen, men de øvrige instanser nevnt ovenfor kan også kontaktes. Vår erfaring viser at folk går ulike veier for å finne ut av dette, og alle dere ser på bildet her har kjennskap til og kunnskap om det om foregår av norskopplæring her i kommunen og i distriktet for øvrig.

Ønsker du å lære norsk, kontakt oss, og lever gjerne en søknad på rådhuset i Herøy.
Trykk her for å søke.

VELKOMMEN

Tekst og bilde: Marit Dahl Jørgensen

Norskopplæring 2019
Disse kan kontaktes hvis du ønsker å lære norsk. Fra venstre: Jelena Budesa, May-Brith Pedersen, Torill Sommerseth og Marit Dahl Jørgensen.

Annonser