I tillegg til folkevalgte møtte administrasjonen i kommunen. Vår prosessveileder var Arne Kvensjø fra KS.

Tilbakemeldingene fra deltakerne disse to dagene er at det hadde vært lærerikt og godt pedagogisk lagt opp med påfyll av teori kombinert med gruppearbeid.

Dag 1 fikk de folkevalgte en god dose teori fra helt oppdatert regelverk. Innimellom fikk de diskutere i gruppene aktuelle problemstillinger.

Dag 2 var lagt opp mer praktisk og framtidsrettet for egen kommune. Blant annet skulle alle finne hva vi er gode på i Herøy.

Begge dagene startet med musikkinnslag av kulturskolen og Reidar Moursund, og prosessveileder poengterte hvor viktig det er å engasjere kommunens kulturskole for å gi  en god start på et kommunestyremøte.

Les mer om KS tilbud til alle folkevalgte: http://www.ks.no/regioner/nord-norge/folkevalgtopplaring-2015-2019/

Tekst og foto: Elbjørg Larsen