Statistisk sentralbyrå kunngjorde i går befolkningstallene for utgangen av fjerde kvartal 2022, og det er da gledelig å se at folketallet fortsetter å vokse i Herøy. Hele økningen i Herøy har kommet fjerde kvartal i 2022, og vi må helt tilbake til utgangen av tredje kvartal i 2001 for å finne flere innbyggere i Herøy. Da var tallet 1640.

Ser vi på våre nabokommuner så ser vi at Dønna kommune er den kommunen som øker mest. De har hatt en økning på 22 innbyggere siste år. Leirfjord har hatt en økning på 13 innbyggere mens Alstahaug kommune dessverre har hatt en nedgang på 33 det siste året.

Et trist bakteppe er at en god del av befolkningsøkningen skyldes at det har kommet en god del flyktninger den siste tiden, og da spesielt fra det krigsherjede Ukraina.

Se tabell fra Statistisk sentralbyrå.

Folketall ved utgangen av 2022.jpg