Folketallet sank til 1605

raadmann_roy_skogsholm_02
Statistisk Sebtralbyra (SSB) offentliggjorde i dag nye befolkningstall som viser at innbyggertallet i Herøy har gått tilbake med 13 personer siden siste oversikt. Per 1. oktober var vi 1605 personer i Herøy.
Ved inngangen til tredje kvartal var vi 1618 innbyggere i Herøy. I løpet av tredje kvartal minket innbyggertallet til 1605.   Det er alt annet enn lystelig lesning for alle som jobber med å øke innbyggertallet i Herøy.   Det gjelder ikke minst rådmann Roy Skogsholm som må konstatere at nedgangen fortsetter til tross for at Herøy kommune har begynt å bosette flyktninger.   Kompenserer ikke for fraflyttinga - Vi ser at dette ikke er nok til å kompensere for fraflyttinga.   Det betyr at vi må kjøre videre på de to store prosjektene som nå er lagt inn i budsjettet for 2010, nemlig økt bosetting og satsing på næringsvirksomhet, sier rådmann Skogsholm når Herøyfjerdingen konfronterer ham med de nye tallene.   I nedgangen på 13 personer i Herøy siden forrige kvartalsoversikt er det kun registrert en ny fødsel i tredje kvartal, fire personer døde mens vi fikk en innvandring til kommunen på åtte personer.   Flere flyttet ut Statistikken viser en netto utflytting av kommunen på 10 personer (det var 10 flere som flyttet ut enn det var personer som flyttet inn til kommunen) i tredje kvartal.   Summen av dette blir at vi har mistet 13 innbyggere i løpet av tredje kvartal.   Det er verd å merke seg at vår nabo i nord Dønna økte innbyggertallet med en person i samme kvartal, mens Leirfjord økte med fire.   Det er vel å merke seg at Bodø øker med 335 innbyggere i samme periode.  
For Herøy ser utviklingen slik ut fra 2007 til 2009: 

År

2007

2008

2009 (jan–sep)

Fødte

21

17

5

Døde

22

26

19

Innflytting

58

57

40

Utflytting

56

79

73

Folketilvekst

1

-31

-47

Folketallet ved slutten av perioden

1683

1652

1605

 
De siste framskrivningene for Herøy er slik: (pronose)
 
1. jan 2010    1643
1. jan 2011    1612
1. jan 2012    1587
1. jan 2013    1570   Ut fra denne framskrivingen kan det dessverre se ut som at Herøy ligger noen år foran prognosene.  
For noen av våre nabokommuner er tallene for tredje kvartal: (med tallene for andre kvartal i parentes):   Dønna: 1438 innbyggere (1437)   Leirfjord: 2120 innbyggere (2124)   Alstahaug: 7206 innbyggere (7205)   Vega: 1282 innbyggere (1270)   Vefsn: 13.365 innbyggere (13.386)   Vevelstad: 506 innbyggere (506)   Lurøy 1882 innbyggere (1867)   Træna: 477 innbyggere (478)   Rødøy: 1280 innbyggere (1277)   Bodø: 47.184 innbyggere (46.849)     Sjekk flere tall selv hos Statistisk sentralbyrå
raadmann_roy_skogsholm_02
Rådmann Roy Skogsholm sier at den fortsatte nedgangen i folketall betyr at kommunen må kjøre videre på de to store prosjektene økt bosetting og satsing på næringsvirksomhet.

Annonser