Folketallet økte med nye 14!

17
Innbyggertallet i Herøy fortsetter å stige og siden årsskiftet har vi økt folketallet med 14 innbyggere. Dette kommer i tillegg til økningen på 13 i siste kvartal i fjor.
Vi er tydeligvis inne i en god stim hvor innbyggertallet bare øker. Med 27 i pluss det siste halve året er vi nå oppe i 1632 innbyggere i Herøy.
 
Det er Statistisk Sentralbyrå som i dag legger fram nye tall fra 1. april i år for folketallet i de ulike kommunene.
 
Ved årsskiftet var innbyggertallet 1618.
 
Siden da har vi hatt en netto innflytting på 18 nye herøyfjerdinger. 31 stykker har flyttet til Herøy, mens 13 stykker flyttet ut.
 
Vi hadde i første kvartal i år to registrerte fødsler og seks dødsfall.
 
Til sammenlikning har Dønna gått tilbake med en innbygger siden nyttår og er nå på 1430.
 
Mens Herøy hadde en netto innflytting på 18 i siste kvartal har Dønna en netto utflytting på tre personer.
 
På landsbasis vokste folketallet siste kvartal i 268 av landets 430 kommuner, mens folketallet gikk ned i 146 kommuner.
17
Vi blir stadig flere. Det er verd et stort "Hurra!"

Annonser