Folketallet øker i Herøy og har passert 1800

Flyfoto Raymond Angel

Som en av svært få kommuner på Helgeland har Herøy kommune hatt en økning i folketallet med 15 innbyggere det siste året til 1793. Siden nyttår har det vært en ytterligere økning med 11 slik at folketallet per dags dato er 1804.

Statistisk sentralbyrå har publisert de siste befolkningstallene for Norge, som viser at økningen i folketallet i Norge i 2020 var den laveste siden 2001.

For Nordlands del endte man i 2020 opp med en befolkningsnedgang på 890, og ved utgangen av året var det 240 345 innbyggere i fylket.

Økning i Herøy
I kommunene på Helgeland er det bare Træna, Sømna, Vevelstad og Herøy som har hatt en økning i innbyggertallet i løpet av 2020. Som følge av at Dønna kommune fikk en netto vekst på 17 innbyggere 4. kvartal 2020 avsluttet de året med like mange innbyggere som de startet året med og hadde da 1371 innbyggere. I Alstahaug kommune har det vært en nedgang på 53 mens Leirfjord har hatt en nedgang på 16 det siste året.

Foruten Herøy er det bare Træna (7), Sømna (15) og Vevelstad (3) som har hatt vekst i kommunene på Helgeland.

Passert 1800
Siden nyttår har folketallet i Herøy økt med 11 slik at det per 24. februar 2021 er 1804 innbyggere i kommunen. Vi må helt tilbake til 2002 for å finne et innbyggertall over 1800 i Herøy. I 2010 var folketallet på sitt laveste med 1618 innbyggere, og siden da har altså folketallet vokst med 186 innbyggere. Ser vi på vår nabokommune Dønna så er uviklingen motsatt med en nedgang på rundt 60 innbyggere i samme tidsperiode.

I 2010 startet Herøy kommune det fireårige prosjektet «Økt bosetting» med Stig Neraas som prosjektleder. Selv om prosjektet ble avsluttet i 2014 er det gledelig å se at folketallet har fortsatt å øke i kommunen.

Svært gledelig
Ordfører Elbjørg Larsen er selvsagt svært fornøyd med at det blir flere herøyfjerdinger.

- Det er artig å se at vi går mot strømmen. Selv om prosjektet «Økt bosetting» ble avsluttet i 2014 så har vi ikke sluppet det, selv om vi ikke har jobbet like intenst de siste årene. Vi har gjort en del grep med blant annet å legge frivilligsentralen inn i drifta. Leder Jelena Budesa har i så måte gjort en meget god jobb med å følge opp de delmålene som er i planen. Hun bør derfor framheves, sier Larsen.

- Vi hadde et hårete mål om at vi skulle bli 1818, som er det samme som kommunenummeret, og det er jo derfor svært gledelig at vi nå har bikket 1800. Vi må derfor bare fortsette å framsnakke fordelene med å bo i den flotte kommunen vår slik at det blir enda flere som ønsker å bosette seg her.

- Det er mye positivt som skjer. Herøy er en god kommune å bo i og det er godt for barnefamilier. Det er gjort vedtak på kryssmoderasjon for de som har unger i både barnehage og SFO og næringslivet vokser. Det er derfor mange fordeler med å bo i kommunen vår og jeg oppfordrer derfor alle herøyfjerdinger til å være flinke til å framsnakke dette, avslutter ordfører Elbjørg Larsen.

Ordfører Elbjørg Larsen er selvsagt glad fro at folketallet øker, men oppfordrer samtidig alle til å fortsette med å framsnakke kommunen.
Ordfører Elbjørg Larsen (Ap) er selvsagt glad for at folketallet øker i Herøy kommunen, men oppfordrer samtidig alle til å være med å framsnakke kommunen.

Annonser