Herøy kommune er i godt i gang med arbeidet med kommuneplanens arealdel og inviterer i den forbindelse til folkemøte for medvirkning. Dette er en svært god mulighet for innbyggere til å påvirke arealbruken i kommunen og hvordan Herøy skal utvikles de neste ti årene.

Herøy kommune samarbeider med plankonsulent og nabokommunen Dønna i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Det er varslet planoppstart, og den 12. mars 2024 behandlet formannskapet forslag til planprogram som ble vedtatt og lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Herøy kommune inviterer i den forbindelse til folkemøte for informasjon, spørsmål, diskusjon og mulighet til å medvirke med lokal kunnskap. Du som innbygger kan da være med å avgjøre spørsmål for fremtidig utvikling av Herøy kommune, og hvordan kommunen skal møte fremtidens behov.

Skal kommunen legge til rette for mer akvakultur, eller bør vi begrense dette?

Hvordan bør kommunen utvikle infrastruktur, er det behov for flere eller bedre vegforbindelser?

Hvilke områder i Herøy bør utbygges og hvilke områder bør settes av til friluftsliv?

Skal vi legge til rette for vindkraftverk eller atomkraftverk på Herøy?

Hvor og hva ønsker vi å bygge i kommunen? Hvilke behov har vi for eksempelvis bolig, kultur og næring?

Vi oppfordrer alle innbyggere til å delta på møtet.

Innspill kan også sendes inn via vår nettbaserte kartportal, dette er den foretrukne løsningen for innsending av innspill. Eventuelt kan innspill sendes på e-post til: post@heroy-no.kommune.no eller i brev til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.

Fristen for å komme med innspill er 5. august 2024.