Folkemøte om Herøysund- og Hoholmen bru

Folkemøte om bruer_bilde

Tirsdag 22. oktober inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte i kommunestyresalen på Herøy rådhus kl. 19.00-20.30.

Omhandler byggeprosessen
- Folkemøtet på Herøy den 22. oktober vil omhandle byggeprosessen med rehabilitering av Hoholmen- og Herøysund bru. Det vil si om prosjektperioden, arbeidstider, framkommelighet, støy og de forhold som kan påvirke lokalsamfunnet. Nå er det slik at bruene vil bli utstyrt med stillas hengende under bruene, så påvirkning på trafikk og gående/syklende vil bli minimal, men for ordens skyld holder vi likevel folkemøte.

- Bruene rehabiliteres av prosjektet Tyngre bruvedlikehold i Statens vegvesen region nord. Det er vanlig at vi holder folkemøter i de tilfeller vi rehabiliterer bruer i tettbygde områder der nærmiljø og trafikanter kan bli berørt.

- Statens vegvesen rehabiliterer Herøysund- og Hoholmen bru på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. De spørsmål som er knyttet til investering for ny bru, samt planlegging av andre veier i området må rettes til fylkeskommunen, for det kan vi i prosjektet Tyngre bruvedlikehold, dessverre ikke gi svar på, opplyser prosjektleder Roy Antonsen i Statens vegvesen.

Folkemøte om bruer.jpg

Annonser