Herøy og Solli barnehage ble i 2017 godkjent som helsefremmende barnehager. Dette innebærer at vi hele tiden har fokus på områder som fremmer en god og sunn barndom for alle barn.

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring, så barnehagene er en viktig arena for god helseutvikling.

I folkehelseuka hadde vi planlagte aktiviteter både for barna og de ansatte, med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og trivsel.

Alle aktivitetene var tilrettelagt for de ulike aldersgruppene, og det var stor variasjon i løpet av uka.

  • Tur til Langåsen med førskolebarna i Solli og Herøy barnehager.
  • Besøk på Herøy omsorgssenter.
  • Hinderløype ute og inne.
  • Aktiviteter i Herøyhallen.
  • Variert kosthold
  • Egen aktivitetsplan for personalet med turer på ettermiddag og pausetrim, zumba på Øksningan, strikkekafè på Brygga og fokus på kosthold.

Tekst: Line Olsen Roan