Folkehelseuka arrangeres 5. - 11.september. Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Frist for å melde inn aktiviteter er 31.august.

Årlig markering.
Folkehelseuka ble arrangert for første gang i 2013, og i år blir den arrangert 5. - 11.september.

Aktiviteter.
Folkehelsekoordinator oppfordrer alle (enkeltpersoner, frivillige lag og foreninger, private næringsdrivende m.m.) til å melde inn planlagte aktiviteter for folkehelseuka innen 31.august. Folkehelse er et vidt begrep så det er nesten ingen grenser for hva uka kan inneholde.

Aktivitetene vil bli samlet i et program både på Herøyfjerdingen og i plakatform.

Eksempler på aktiviteter:
  • Markering av nye tilbud som snart er på plass.
  • Kulturelle aktiviteter.
  • Friluftsaktiviteter.
  • Foredrag.
  • Idrettsarrangementer.
  • Markering i lokaler som arbeider med folkehelse.
  • Arenaer der lag, foreninger og frivillige organisasjoner kan markedsføre seg.

Aktiviteter kan meldes til : karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no

Du kan lese mer om folkehelseuka her.