Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. 

Meld inn aktiviteter
Folkehelsekoordinator Karina Kilvær oppfordrer alle (enkeltpersoner, frivillige lag og foreninger, private næringsdrivende mm.) til å melde inn planlagte aktiviteter for folkehelseuka innen 31. august.

- Folkehelse er et vidt begrep så det er nesten ingen grenser for hva folkehelseuka kan inneholde. Aktivitetene vil bli samlet i et program både på Herøyfjerdingen og i plakatform, sier Kilvær.

Eksempler på aktiviteter:
- Markering av nye tilbud som snart er på plass
- Kulturelle aktiviteter
- Friluftsaktiviteter
- Foredrag
- Idrettsarrangementer
- Markering i lokaler som arbeider med folkehelse
- Arenaer der lag, foreninger og frivillige organisasjoner kan markedsføre seg.

Aktiviteter kan meldes til: karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no .

Du kan lese mer om folkehelseuka, her