Den 25. februar ble det skrevet om Frluftslivets år i Herøyfjerdingen og i den sammenheng ble folkehelseuka i uke 17 omtalt som et av delmålene. Nå begynner det å haste med å få meldt inn aktiviteteter til folkehelsekoordinator Karina Kilvær slik at markeringen blir best mulig.

Nordland Fylkeskommune har mange tips til ideer og mye informasjon liggende på sine nettsider.
Trykk her

Karina Kilvær kan kontaktes på karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no eller på telefon 91792071.

Friluftslivets år
Formannskapet vedtok 27. januar at Herøy skal være «Friluftslivets År Kommune» i 2015. Dette forplikter kommunen til å stimulere til økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Kommunen vil:

  • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.
  • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til lek og læring.
  • Satse på stien som aktivitetsanlegg
  • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.
  • Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder.
  • Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.

Regjeringen har bestemt at 2015 skal være «Friluftslivets År» med visjonen «Flere ut – Oftere!»

Hovedmålet for året er todelt:

1. Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet
2. Å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Folkelig mobilisering
Barn, unge og barnefamilier er viktige målgrupper. Friluftslivets år skal være en stor folkelig mobilisering av frivillige, offentlige instanser, næringslivet og enkeltindivider. Kommunene er viktige aktører.

Alle kommuner som gjør vedtak om å være en «Friluftslivets År Kommune», kan også delta i kåringen av «Årets Friluftslivskommune». Alle kan vedta å være en «Friluftslivets År Kommune» - men bare en kåres til «Årets Friluftslivskommune».

Godt i gang
Herøy kommune er allerede godt i gang med flere av disse delmålene, blant annet i samarbeid med Helgeland Friluftsråd.

Jentegruppa JeSS har over lang tid vært aktive bidragsytere for å fremme folkehelse og har i det siste arrangert turmarsjer på flere steder i Herøy. Det gjenstår nå to turmarsjer av totalt  seks og neste turmarsj blir 12. april på Nord-Herøy. Nærmere informasjon om oppmøtested blir kunngjort senere denne uka.

Trykk her for å se egen sak om turmarsjene.