Fra 18 til 19 er det reservert for barn opp til 7 år sammen med sine foreldre/foresatte.

Fra 19 til 20 er det folkebad for voksne.

Det er gratis inngang for alle barn, mens voksne må betale 30 kroner.

Herøy folkebad har en egen side på Facebook
Trykk her